Local Government And Problems Of Democracy In The Russian Federation

Journal Issue:

Author Information: 

Student of the Institute of Law at the Peoples' Friendship University of Russia

Abstract: 
In the present article some aspects of local government activity and democracy in the Russian Federation are considered by the author.
Keywords: 

local government, self-government, Russia, Russian Federation.

REFERENCES: 
[1] Evropejskaya Xartiya Mestnogo samoupravleniya ot 15 oktyabrya 1985 goda // SPS «KonsultantPlyus», 2015.
[2] Klishas A.A., Eremyan V.V. Konstituciya 1993 goda kak novyj etap demokratizacii rossijskoj gosudarstvennosti. M.: Yurajt, 2014
[3] Konstituciya Rossijskoj Federacii ot 12 dekabrya 1993 goda // SPS «KonsultantPlyus», 2015.
[4] Konstituciya (Osnovnoj Zakon) Soyuza Sovetskix Socialisticheskix Respublik ot 7 oktyabrya 1977 goda // SPS «KonsultantPlyus», 2015.
[5] Slovari i enciklopedii na Akademike. 2000-2014, Akademik. URL: http://dic.academic.ru/
[6] Yuridicheskij Enciklopedicheskij Slovar: Bolshaya yuridicheskaya enciklopediya; Moskva. 2002
[7] Federalnyj zakon «Ob obshhix principax organizacii mestnogo samoupravleniya v Rossijskoj Federacii» ot 6 oktyabrya 2003 goda No. 131- FZ // SPS «KonsultantPlyus», 2015.