Multichannel Financing of the Educational Organization

Journal Issue:

Author Information: 

Doctor of Philosophy (Law), Head of the Department of Humanitarian, Social, Economic and Information-Legal Disciplines at the Stolypin International Institute of Informatization and Public Administration; Associate Professor of the Department of "Customs Law and Customs Activity Organization" of the Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)

Abstract: 

In the present article author analyzes questions of effective management of the educational organization of the higher education in the conditions of crisis. Author pays special attention to questions of support to the educational organization of the higher education and their interrelation with production. In summary it is emphasized that the good tandem can turn out within preparation of specialized shots for agriculture for the organization of strategic superiority domestic agricultural grow.

Keywords: 

education, training, branch, agriculture, management, administration, Russia.

REFERENCES: 
[1] Belyakov S.A. Lekcii po ekonomike obrazovaniya. M.: GU-VShE, 2002.
[2] Osnovnye itogi raboty sistemy obrazovaniya v 2002 godu po realizacii koncepcii modernizacii rossijskogo obrazovaniya na period do 2010 goda: Analiticheskij doklad. M.: Ministerstvo obrazovaniya Rossijskoj Federacii, 2003.
[3] Romanova I.B. Formirovanie sistemy strategicheskogo upravleniya konkurentosposobnostyu vysshego uchebnogo zavedeniya: Avtoreferat dis. … doktora ekonomicheskix nauk. Ulyanovsk, 2007.
[4] Taratuta Yu. Biznes perevodyat na nauchnuyu rabotu // Kommersant. 2006. No. 74. 26 aprelya.