Law-Making Initiative of Citizens as a Mechanism of Direct Municipal Democracy in the Russian Federation Effective Implementation: Topical Issues of Reforming

Journal Issue:

Author Information: 

Doctor of Philosophy (History), Associate Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law of the Ryazan State University named for S.Yesenin

Abstract: 

In the present article author makes  analysis of efficiency of practice of realization of organizational and legal regulation of realization of a law-making initiative of citizens at the local level in municipalities of the Russian Federation, the directions of reforming of this institute of direct municipal democracy of the Russian Federation are defined. In the conclusion the author draws a conclusion about expediency of modification of Art. 26 of the Federal law of October 06, 2003 No. 131, having established norm on providing introduction to citizens of opportunity for considerations of a representative body of municipality only of drafts of the regulations relating to the solution of questions of local value.

Keywords: 

system of the state and municipal authority, law-making initiative of citizens, efficiency of the public and municipal administration, participation of citizens, direct municipal democracy, political decision, Russia, Russian Federation.

REFERENCES: 
[1] Antonova N.A. Problemy osushhestvleniya pravotvorcheskogo processa v organax mestnogo samoupravleniya // Gosudarstvo i pravo. 2010 No. 9.
[2] Pravkin S.A., Doroxov N.I., Chixladze L.T. Gosudarstvo, pravo i mestnoe samoupravlenie v Rossii: istoriya i sovremennost. M., 2006.
[3] Reshenie Sobraniya deputatov Xabarovskogo municipalnogo rajona ot 01 marta 2005 No. 19 // Vestnik Xabarovskogo municipalnogo rajona Xabarovskogo kraya. 16.04.2005. No. 3.
[4] Ustav municipalnogo obrazovaniya – gorodskoj okrug gorod Ryazan Ryazanskoj oblasti // 2015, Oficialnyj internet-portal pravovoj informacii. URL: http://pravo.gov.ru
[5] Chixladze L.T. Konstitucionnye osnovy mestnogo samoupravleniya v Rossijskoj Federacii // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2015. No. 5.
[6] Chixladze L.T. Razvitie mestnogo samoupravleniya v ramkax koncepcii Federalnyx zakonov "Ob obshhix principax organizacii mestnogo samoupravleniya v Rossijskoj Federacii" ot 28 avgusta 1995 g No. 154-FZ i "Ob obshhix principax organizacii mestnogo samoupravleniya v Rossijskoj Federacii" ot 6 oktyabrya 2003 G. No. 131-FZ // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2015. No. 4.