Doctrinal Bases of the Russian Historical Tradition of Local Government Formation

Journal Issue:

Author Information: 

Assistant Professor of the International Law Institute

Abstract: 

In article the content of the principle of the accounting of historical features of local government on the example of theories of local government of the period of the Russian Empire is analyzed. Author considers these theories as a doctrinal basis of formation of domestic historical tradition of the local government. Basic provisions of the state, legal and public and economic theories of local government are analyzed. Concepts of founders of these theories are shown. The conclusion is drawn that in a basis of territorial and city reforms the public and economic theory of local government laid down. Also it is told about an insufficient practical demand of doctrinal development of the period of great reforms because of a contradiction between the being available concepts and the saved-up historical experience which wasn't creating prerequisites for successful development of local government.

Keywords: 

local government, historical features, reforms, Russian Empire, historical tradition, theory, concept.

REFERENCES: 
[1] Bezobrazov V. P. Zemskie uchrezhdeniya i samoupravlenie // Russkij vestnik. 1874. Aprel. 
[2] Vasilchikov A.N. O samoupravlenii: sravnitelnyj obzor russkix i inostrannyx i obshhestvennyx uchrezhdenij. SPb., 1872. T.1. 
[3] Gradovskij A.D. Nachala russkogo gosudarstvennogo prava. SPb., 1883. 
[4] Instituty samoupravleniya: istoriko-pravovoe issledovanie. M., 1995. 
[5] Leshkov V.N. Opyt teorii zemstva i ego zemskix uchrezhdenij po Polozheniyu 1864 goda. M., 1865. 
[6] Nolde B. E. Ocherki russkogo gosudarstvennogo prava. SPb., 1911. 
[7] Pashencev D.A. Pravovye tradicii Rossii i razvitie mezhdunarodnyx ekonomicheskix organizacij // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Yuridicheskie nauki. 2015. No. 3. 
[8] Pashencev D.A. Teoretiko-pravovoj analiz kompetencii mestnogo samoupravleniya: recenziya na monografiyu I.I. Ovchinnikova «Teoretiko-pravovye osnovy kompetencii mestnogo samoupravleniya (problemy teorii i praktiki pravovogo regulirovaniya) // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Yuridicheskie nauki. 2015. No. 4. 
[9] Rogacheva L.I. Obshhestvenno-istoricheskie predposylki stanovleniya mestnogo samoupravleniya v dorevolyucionnoj Rossii // Vestnik Akademii prava i upravleniya. 2014. No. 37. 
[10] Rogacheva L.I. Osobennosti razvitiya mestnogo samoupravleniya v dorevolyucionnoj Rossii // Pravovaya iniciativa.  2014. No. 3. 
[11] Chicherin B.N. Byurokratiya i zemstvo // Voprosy politiki. M., 1905. 
[12] Chicherin B.N. O narodnom predstavitelstve. M., 1866.