International Legal Regime for the Shared Water Resources Protection in the Context of the Eurasian Economic Integration

Journal Issue:

Author : 
Author Information: 

Doctor of Philosophy (Law), Associate Professor of the Department of International Law of the Russian Academy of Foreign Trade

Abstract: 
This article analyzes the international legal regime of the shared water resources of the states of the Eurasian Economic Union (EAEU) and justified point of view, according to which, within the framework of the EAEU is necessary to conduct a common policy in the field of protection and use of shared water resources. Between the States EAEU has a number of agreements aimed at protecting the regime and the establishment of the use of shared water resources. However, a considerable number of the provisions of these agreements require further specification, standardization and systematization. Author concludes that the system in which first accepted norm framework, then creates additional thereto specifying the rules for the regulation of relations in the sphere of protection and maintenance of the shared water resources. It is proposed that a special section in the EAEU Treaty, the contents of the general principles of the protection and utilization of shared natural resources EAEU.
Keywords: 

Eurasian economic union, economic integration, shared water resources, EAEC Treaty, security.

REFERENCES: 
[1] Adilxodzhaeva, S.M. Mezhdunarodno-pravovye problemy sovmestnogo ispolzovaniya transgranichnyx rek v Centralnoj Azii // Ekologicheskoe pravo. 2010. No. 3. 
[2] Amanzholov, Zh.M. Mnogostoronnie mezhdunarodnye dogovory v obespechenii vodnoj bezopasnosti v Centralnoj Azii // Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava. 2007. No. 4.
[3] Anufrieva L.P., Moiseev E.G., Sokolova N.A., Ustinov V.V. Mezhdunarodnoe publichnoe pravo: uchebnik. M.: Prospekt, 2009. 
[4] Danilov-Danilyan, V.I. Globalnaya problema deficita presnoj vody. Kuda dvizhetsya vek globalizacii? Sbornik statej. Volgograd, 2008.
[5] Iskandarxonova, B.A. Pravovoe regulirovanie ispolzovaniya transgranichnyx rek v Centralnoj Azii // Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava. 2007. No. 3.
[6] Kopylov M.N. Mezhdunarodnoe ekologicheskoe pravo kak otrasl sovremennogo mezhdunarodnogo prava // Gosudarstvo i pravo. 2007. No. 1.
[7] Lepeshkov Yu.A. Konvencionnyj mexanizm mezhdunarodnogo sotrudnichestva v sfere oxrany i racionalnogo ispolzovaniya vodnyx resursov: v poiskax globalnogo konsensusa // Pravo v sovremennom belorusskom obshhestve: sb. nauch. tr. Minsk: "FUAinform", 2013.
[8] Sokolova N.A., Kopylov M.N., Emelyanova N.N. Mezhdunarodnoe ekologicheskoe pravo: uchebnik. M., Statut. 2012.
[9] Timoshenko, A.S. Pravovoj rezhim prirodnyx resursov, razdelyaemyx dvumya ili bolee gosudarstvami // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1977. No. 6.
[10] Janusz-Pawletta, B. Current legal challenges to institutional governance of transboundary water resources in Central Asia and joint management arrangements Journal // Environmental Earth Sciences. Volume 73. Issue 2. 
[11] International Court of Justice//Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros progect/ (Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 1997
[12] International Court of Justice. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). Judgment of 20 April 2010. I.C.J. Reports 2010.