Принципы разработки модели системы сбалансированного управления экономикой региона

Journal Issue:

Keywords: 

region, balanced management, system of indicators, socio-economic development, efficiency of the economy, Central Federal District, Russia, Russian Federation.

REFERENCES: 
[1] Berezhnaya I.V. Metodicheskie aspekty ocenki urovnya sbalansirovannogo razvitiya regiona // Ekonomika i upravlenie. 2010. No.3. 
[2] Rasporyazhenie Pravitelstva Rossijskoj Federacii ot 13 avgusta 2013 g. No. 1414 No. "Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii" // SPS "KonsultantPlyus", 2016.
[3] Rusakovich M.V. Rol innovacionnoj infrastruktury v obespechenii sbalansirovannogo razvitiya territorij // Vestnik RAEN. 2014. No. 3.