Нормативистская теория Ганса Кельзена

Journal Issue:

Author : 
REFERENCES: 

[1] Antonov M.V. Ob osnovnyx elementax chistogo ucheniya o prave Gansa Kelzena. // Trudy Instituta gosudarstva i prava Rossijskoj akademii nauk. 2013. № 4.
[2] Baina E.V., Kurcheev V.S.. Normativistskaya teoriya prava Gansa Kelzena kak piramida nezavisyashhix ot sushhego norm // Vestnik NGU. - Novosibirsk: Izd-vo NGU, 2009, T. 5 Vyp. 2.
[3] Vorotnikov A.A. Teoriticheskie vozzreniya N.M. Korchunova na pravo // Izvestiya VUZ. Seriya: Pravovedenie. 1996. № 3 (214).
[4] Zamorskaya L.I. Normativnost pravoponimaniya: Obshheteoriticheskie aspekty (po G.Kelzenu) // Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishheva. - Tolyatti: VUiT, 2013, № 2 (78).
[5] Kelzen G.. Chistoe uchenie o prave. Sb. per. Vyp. 1. M.: AN SSSR INION, 1987.
[6] Xorin E.M. Normativistskaya teoriya prava G.Kelzena (Obzor). // Pravovaya mysl XX veka: sbornik obzorov i referatov. M. Izd.: INION RAN. 2002 g.
[7] Kelsen H. Der Staat als Integration. Eine prinzipielle Auseinandersetzung, 1930.
[8] Kelsen H. Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, 1922.
[9] Kelsen, H. General Theory of Law and State / N. Kelsen, Cambridge: Mass, 1945.